Ayo Belajar Aksara Lampung

Aksara Lampung (Lampung:Had lampung.png, Had Lampung) adalah Bentuk tulisan yang berlaku di daerah Lampung. Pada dasarnya tulisan ini berasal dari aksara Pallawa (India Selatan) yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera semasa kejayaan Kerajaan Sriwijaya.

Macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam huruf Arab, dengan menggunakan tanda-tanda fathah pada baris atas dan tanda-tanda kasrah pada baris bawah, tetapi tidak menggunakan tanda dammah pada baris depan, melainkan menggunakan tanda di belakang, di mana masing-masing tanda mempunyai nama tersendiri.

Pada abad ke IX Masehi para Raja di Sekala Bekhak menciptakan Aksara Lampung atau Had Lampung. Had Lampung dipengaruhi dua unsur yaitu Aksara Pallawa dan Huruf Arab.

Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambing, angka, dan tanda baca. Had Lampung disebut dengan istilah Kaganga ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan dengan Huruf Induk berjumlah 20 buah.

Had Lampung biasanya diajarkan disekolah- sekolah di Provinsi Lampung. Had Lampung yang diajarkan merupakan hasil penyempurnaan. Sebelumnya Had Lampung kuno jauh lebih kompleks, sehingga dilakukan penyempurnaan sampai yang dikenal sekarang.. Berikut Aksara Lampung:

  1. Huruf induk

Kaganga

2. Anak huruf dan tanda baca

anak huruf aksara lampung

3. Angka

angka lampung

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =